Kontakt

Karin Falkeström

Med en spetskompetens inom strategisk kommunikation och verksamhetsutveckling erbjuder jag operativt och strategiskt kommunikationsstöd för att göra er verksamhet begriplig, hanterbar och meningsfull för dem som ni finns till för.

Idest Kommunikation AB
Karin Falkeström
Infanterigatan 20 A
831 32 Östersund
070-570 53 66
karin@idest.se

Om dina behov är mer omfattande än vad jag klarar av på egen hand så har jag ett brett nätverk av kompletterande kompetenser.

Preera

Jag har underkonsultavtal med den statligt ramavtalade managementkonsultbyrån Preera.

Seniorkonsult Direkt

Jag är en del av konsultnätverket Seniorkonsult Direkt som förmedlar specialister med minst tio års erfarenhet inom sitt kärnområde.