Skribent som gör text begriplig, hanterbar och meningsfull för läsaren.

Innehåll som är begripligt, hanterbart och meningsfullt

Skribent Östersund

Har du ett strålande budskap? Stångas du med frågan om hur du ska få andra att gå igång på den? Idest erbjuder en mängd tjänster som skribent. Ta kontakt oavsett om du behöver hjälp med innehåll till exempelvis annonser, rapporter, skrifter, webbplatser, presentationer, mallar och instruktioner.  

Få saker är så frustrerande som när man lägger tid, pengar och energi på innehåll som ingen läser. En vanlig anledning till att man hamnar där är att vi skriver det vi vill berätta utan att ta hänsyn till läsaren. Det är lätt hänt att utgå från att läsaren har samma engagemang och förkunskap som vi själva.  

Effektfulla texter utgår från läsarens behov och förväntningar. Det krävs med andra ord en stor nypa nyfikenhet och en förmåga att sätta sig in i läsarens situation samt förkunskap i och intresse för ämnet.

Som skribent behöver du bestämma dig för vem du skriver för och varför. Du behöver bestämma dig för vad du vill att läsaren ska veta, känna och göra som ett resultat av att ha läst det du skriver. 

Vill du stärka din egen skrivförmåga?

För dig som vill utforska och utveckla din förmåga att skriva effektfulla texter erbjuder Idest tjänster som coach och utbildare.

Vi bokar in ett första möte där du får möjlighet att beskriva ditt nuvarande läge och vad du är beredd att göra för att nå ett önskat läge. Tillsammans kommer vi överens om en plan för det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Idest erbjuder även grupputbildningar där deltagarna tillsammans får utforska sina styrkor, förmågor och utvecklingspotential. 

Har du text som behöver kärlek?

Många uppdragsgivare har redan färdiga texter som de vill öka kvaliteten på.

Det kan handla om texter som behöver språkgranskning, korrekturläsning och/eller bearbetning. Det kan också vara texter som är skrivna för en rapport men som ska användas i andra format och kanaler.  

Med bred erfarenhet av att granska och omarbeta texter levererar jag effektivt bearbetade texter utifrån dina behov och förväntningar. 

Behöver du en redaktör eller skribent?

Behöver du en koordinator som kan hjälpa olika skribenter att hitta och hålla sig till en röd tråd?

Med stor erfarenhet av rollen som redaktör tar jag ansvar för struktur, riktning och mål. Jag stöttar, motiverar och utmanar skribenterna och säkerställer kvaliteten på slutprodukten.

Jag är också flitigt anlitad som skribent av exempelvis annonser, rapporter, skrifter, webbplatser, presentationer, mallar och instruktioner.  

Jag sätter mig snabbt in i ämnet och har god vana av att skriva texter för olika målgrupper och kanaler. Efter många år i myndighetsvärlden har jag bred erfarenhet av arbete med klarspråk och tillgänglighet. 

Du har väl inte missat klarspråkshjälpen?

Institutet för språk och folkminnen (Isof) erbjuder en tjänst som heter Klarspråkshjälpen. Där kan du hitta verktyg och råd som hjälper dig skriva vårdat, enkelt och begripligt. Du kan exempelvis få exempel på hur du kan anpassa din text till läsaren. Dessutom har du möjlighet att testa din text och få tips på förbättringar.