Facilitator som leder möten med struktur, riktning och mening.

Upptäck kraften i möten som präglas av struktur, riktning och mening

Facilitator Östersund

Visste du att verksamheten spenderar cirka 15 procent av sin personalbudget på möten? Idest erbjuder gratis rådgivning om hur du kan få bättre utdelning av satsade resurser.

De flesta verksamheter satsar stora resurser på möten. Samtidigt upplever många att mötena är slöseri med tid. 

Facilitering är en effektiv metod för att skapa engagemang, delaktighet och ägarskap. 

Vad gör en facilitator?

Med effektiva verktyg vägleder en facilitator mötesdeltagarna mot ett överenskommet mål. 

Inför mötet

I dialog med dig som mötesägare tar vi fram en struktur och strategi utifrån:

 • vad du vill att mötet ska resultera i och hur du vill använda resultatet
 • ramar i form av tid, lokalförutsättningar, budget etc.
 • vilka kompetenser/personligheter/erfarenheter som är väsentliga att bjuda in för att nå önskat resultat.

Under mötet

Som facilitator anpassar jag dialogverktygen utifrån förutsättningarna och hur gruppen interagerar. Jag säkerställer att alla involverade:

 • har samma bild av vad mötet ska resultera i
 • vet vad du förväntar dig att de ska bidra med
 • har fått relevanta underlag och rimlig tid att förbereda sig
 • har koll på agendan för mötet 
 • kommer överens om vilka spelregler som ska gälla under mötet
 • får lika stort talarutrymme
 • får relevanta och engagerande metoder för att driva processen framåt.

Efter mötet

Beroende på hur du som mötesägare vill använda resultatet av mötet kommer vi fram till vad som ska:

 • dokumenteras
 • distribueras
 • följas upp.

En facilitator leder effektfulla möten

Med hjälp av en facilitator ger du mötesdeltagarna goda förutsättningar att bidra till överenskomna resultat. Möten som faciliteras präglas av att de är:

 • befogade eftersom alla som deltar vet varför de äger rum
 • relevanta eftersom alla som deltar har en roll att fylla
 • förberedda eftersom alla som deltar har fått en agenda och schyssta förutsättningar att läsa in sig på nödvändiga material
 • fokuserade eftersom alla som deltar är överens om vad mötet ska resultera i och vad resultatet ska användas till
 • effektiva eftersom alla som deltar har kommit överens om spelreglerna för mötet

Facilitering triggar engagemang

För att känna engagemang behöver vi uppleva att det vi bidrar med gör skillnad. Vi behöver också förstå hur resultatet av vår ansträngning ska användas. 

Upptäck kraften i facilitering och gör det begripligt, hanterbart och meningsfullt för dem som du vill engagera att bidra. 

Välkommen att kontakta Idest för att:

 • ta fram en struktur, strategi och kultur för verksamhetens möten
 • facilitera eller moderera möten
 • dokumentera möten
 • ge råd eller utbilda i mötesteknik
 • planera, genomföra och följa upp möten eller event.