Moderator som ger dina event struktur, riktning och mening.

Minnesvärda event med struktur, riktning och mening

Moderator Östersund

Du har ett fantastiskt program med namnkunniga talare. Förväntningarna från deltagarna är skyhöga. Fjärilarna i magen håller dig vaken på nätterna. Känner du igen dig?  

Varje detalj påverkar resultatet

Som moderator vägleder jag samtal som ger både talare och publik en röd tråd, relevanta insikter och en positiv upplevelse.  

Att moderera är ett hantverk som kräver involvering, resultatfokus och noggrann planering. Varje detalj inför, under och efter eventet påverkar deltagarnas totalupplevelse. Jag utgår från den önskade effekten av eventet, det vill säga vad du vill att publiken ska få med sig därifrån. 

En moderator skapar struktur, riktning och mening

Inför eventet vägleder jag samtal som ger struktur, riktning och mening till alla som förväntas bidra. Det lägger grunden för att talare, paneldeltagare, tekniker och andra känner engagemang och ägarskap för eventet. 

Under eventet vägleder jag samtal i enlighet med eventets röda tråd. Det innebär bland annat att jag engagerar publiken, motiverar och utmanar aktörerna på scenen med relevanta frågor och ser till att alla kommer till tals.  

Efter eventet vägleder jag samtal som fångar upp vad som fungerade bra, mindre bra och vad som hade kunnat göras annorlunda. Fördelen med att planera in ett uppföljande samtal i direkt anslutning till eventet är att alla som kan bidra med lärdomar har upplevelsen av händelsen färsk i minnet.

Helhetslösning som moderator och projektledare

Förutom att moderera erbjuder jag vid behov helhetslösningar tillsammans med mitt nätverk av vassa eventskapare. Då tar vi ett helhetsansvar för allt från projektledning, inbjudning av talare och deltagare, teknik, modering och uppföljning.  

Välkommen att ta kontakt för kostnadsfri rådgivning om hur man skapar relevanta och minnesvärda event som exempelvis seminarier, kick-offer, föreläsningar eller inspirationsdagar. 

Kostnadsfri rådgivning

Välkommen att ta kontakt för kostnadsfri rådgivning om hur du kan skapa relevanta och minnesvärda event, exempelvis seminarier, kick-offer, föreläsningar eller inspirationsdagar.