Coach Östersund

Upptäck kraften i att skapa en överenskommen bild av mål, riktning och strategi

Grupputveckling Östersund

Behöver du stöd i hur ni kan skapa en struktur och kultur som gör det begripligt, hanterbart och meningsfullt att samarbeta? Kontakta mig för gratis rådgivning om hur ni genom grupputveckling kan stärka er förmåga att nå överenskomna resultat.

Grupputveckling tydliggör samarbetets varför

Samarbete kan vara inspirerande och effektivt. Det kan också vara energislukande och tidskrävande. Skillnaden stavas kommunikation.

Bakom varje produktiv grupp ligger ett medvetet arbete kring mål, prioriteringar, vad som fungerar bra och mindre bra och vad som behöver justeras.  

Som facilitator vägleder jag dialogen om vad var och en behöver för att känna arbetsglädje och bidra till överenskomna mål.  

Grupputveckling gör det tryggt att bidra

Att utveckla ett öppet kommunikationsklimat lönar sig.

Överenskomna mål, strategier och spelregler skapar en trygg miljö där människor både vill och kan växa. En miljö där alla ser sin roll, tar ansvar för gruppens samlade resultat och bidrar med kreativa lösningsförslag på identifierade utmaningar.

Med ett fungerade kommunikationsklimat blir det enklare att hantera ändrade direktiv eller förändringar i form av personella och finansiella resurser.  

Konstruktiva samtal

Genom att utveckla gruppens kommunikationsförmåga lägger ni grunden för konstruktiva samtal kring: 

  • Var står vi, var ska vi och hur vet vi när vi är framme? 
  • Varför är det viktigt att ta oss mot målet och vad händer om vi inte når dit? 
  • Är vi på rätt väg eller behöver vi justera beslutade vägval på grund av förändrade förutsättningar? 
  • Har alla som ska bidra tillräckliga förutsättningar att ta sitt ansvar? Om inte, vad behöver vi göra för att möjliggöra det? 
  • Hur mår och fungerar vi tillsammans? Fungerar överenskomna spelregler eller behöver vi göra justeringar? 

Team Pro Workshop

Som certifierad handledare i metoden Team Pro Workshop vägleder jag grupper att identifiera och genomföra förbättringsaktiviteter.

Det här är en metod som erbjuder en strukturerad form för dialog om vad som fungerar bra, mindre bra och vad som kan göras annorlunda. 

Upptäck kraften i att skapa en överenskommen bild av mål, riktning och strategi. Team Pro Workshop baserar sig i forskning om After Action Reviews och mål.