Sorgbearbetning i Östersund ger dig kraft och mod att bevara dina minnen och frigöra dig från sorgen

Riktning när tillvaron utmanar

Sorgbearbetning Östersund

Har du förlorat någon eller något som starkt påverkar din tillvaro och ditt mående? Upplever du ett virrvarr av motstridiga känslor som exempelvis saknad, ilska, nedstämdhet, lättnad, skuld, meningslöshet eller övergivenhet? 

Sorg är en naturlig reaktion när vi förlorar någon eller något som starkt påverkar vår tillvaro. Det kan exempelvis handla om sorg i samband ett dödsfall, en sjukdom, en separation, brutna löften eller förlorad tilltro till dig själv eller din omgivning.  

Som certifierad i Programmet för Sorgbearbetning™ erbjuder jag strukturerade samtal som ger dig utrymme att bearbeta dina tankar, känslor och upplevelser.

Du blir sedd och hörd utan att bli avbruten, värderad eller ifrågasatt. Du får träna på att möta dig själv med förståelse, acceptans och värme i stället för med skuld och skam.  

Programmet ger dig konkreta verktyg att kunna släppa taget om det som hindrar dig från att känna energi och glädje. 

Vad kan jag förvänta mig för resultat?

Programmet för Sorgbearbetning™ är en beprövad metod för att hjälpa människor sorg, kris och förändringsprocesser. Metoden bygger på mer än 40 års erfarenhet och har hjälpt miljontals människor.  

Syftet med sorgbearbetning är att ge dig möjlighet att bära med dig dina minnen utan att känna dig begränsad av de känslor som minnena väcker. 

Målet är att du ska få tillbaka din energi och livslust. Ett deltagande i programmet kommer öka förståelsen och medkänslan för dig själv. Det kommer också göra att du står bättre rustad inför kommande livspåverkande situationer.  

Genom sorgbearbetning får du utrymme att sätta ord på det som har hänt och på de tankar och känslor som du bär på.

Att få berätta om händelsen för någon som ordlöst lyssnar och som bemöter dig med förståelse, acceptans och värme är en befrielse. Alla högljudda ord och känslor som du har hållit tillbaka för att skydda dig själv och omgivningen får fullt spelrum när du får prata utan att bli avbruten eller kommenterad. 

Varför är det så svårt att möta vår egen och andras sorg?

Det enkla svaret är att vi saknar resurser och strategier att möta starka känslor.

Istället använder vi vårt intellekt för att beskriva och få svar på varför vi känner som vi gör.

Det är lätt hänt att fastna i tankar kring sådant vi har sagt och gjort eller borde ha sagt eller gjort. 

Många av oss har fått lära oss att tiden kommer att läka våra sår. För att inte oroa vår omgivning försöker vi leva enligt den myten.

Vi undviker att prata om det som har hänt och försöker övertyga både oss själva och vår omgivning om att allt kommer att bli bra. 

Att kapsla in tankar och känslor tar mycket kraft och orsakar ofta orolig sömn, nedstämdhet och aptitlöshet. 

Hjärnan reagerar helt enkelt på liknande sätt som vid långvarig stress. Vi blir lättirriterade, infektionskänsliga, får svårt att koncentrera oss, fatta beslut och minnas saker.   

Hur går sorgbearbetning till?

Du kan välja att gå programmet i grupp eller individuellt. Tillvägagångssättet är detsamma och präglas av en genuin vilja att förstå, helt befriat från andras råd, värdering eller dömande.

En fördel med att delta i grupp är att du får större insikt om dig själv när du hör andras berättelser.  

En viktig princip är att den som deltar i programmet godkänner att det som kommer fram stannar för all framtid endast kvar hos de personer som har tagit del av det.  

Programmet går igenom fem viktiga steg för att bearbeta livsavgörande förändringar och förluster. Du väljer en specifik situation. När du har gått igenom alla steg har du lärt dig hur du bättre kan möta och bearbeta såväl dåtida som framtida förluster.

Programmet går igenom följande steg: 

Steg 1 ger dig ökad kunskap om hur sorg påverkar vårt psykiska och fysiska mående.  

Steg 2 ger dig insikt om vilka förluster du har upplevt i livet och hur de har påverkat dig. 

Steg 3 ger dig möjlighet att utforska en specifik förlust som har påverkat dig starkt. Det kan vara en nyligen inträffad händelse eller en situation längre bak i tiden. 

Steg 4 ger dig möjlighet att utforska de tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden som förlusten väckte. 

Steg 5 ger dig utrymme att släppa taget om det som begränsar dig och kunna rikta energin till aktiviteter som stärker ditt välmående.  

Vad kostar sorgbearbetning?

Priset för individuell sorgbearbetning är 4 700 kr inkl. moms. Kursmaterial ingår.

Priset för gruppdeltagande är 3 800 kr inkl. moms per deltagare. Kursmaterial ingår.

Sorgbearbetning i grupp

Att höra andra dela med sig av sina förluster, oavsett orsak, har visat sig vara kraftfullt.

Du och din grupp träffas på en trygg plats cirka två timmar under åtta tillfällen. Mellan varje tillfälle gör du en hemuppgift. Den gör du för din egen skull och helt prestationsbefriat.   

En bärande princip är att varje förlust är unik och kan inte jämföras med någon annans. Ytterligare en är att det du och gruppen delar med sig av stannar mellan er för alltid.   

Omfattning: Åtta träffar á cirka två timmar samt hemuppgifter mellan träffarna  

Dag och tid: Bestäms utifrån gruppmedlemmarnas önskemål  

Plats: Biblioteksgatan 5 i centrala Östersund  

Pris: 3 800 kr inkl. moms. Kursmaterial ingår  

Ledare: Karin Falkeström, certifierad handledare i Programmet för Sorgbearbetning™  

Övrigt: Programmets syfte är att stärka din förmåga att hantera förändringar och genomförs religiöst och politiskt obundet.   

Individuell sorgbearbetning

Du och jag träffas på en trygg plats en timme under åtta tillfällen. Mellan varje tillfälle gör du en hemuppgift. Den gör du för din egen skull och helt prestationsbefriat.   

En bärande princip är att varje förlust är unik och kan inte jämföras med någon annans. Ytterligare en är att det du delar med dig av stannar mellan oss för alltid.   

Omfattning: Åtta träffar á en timme samt hemuppgifter mellan träffarna  

Dag och tid: Bestäms utifrån dina önskemål  

Plats: Biblioteksgatan 5 i centrala Östersund  

Pris: 4 700 kr inkl. moms. Kursmaterial ingår  

Ledare: Karin Falkeström, certifierad handledare i Programmet för Sorgbearbetning™  

Övrigt: Programmets syfte är att stärka din förmåga att hantera förändringar och genomförs religiöst och politiskt obundet.