Förändringsledning för att göra processen begriplig, hanterbar och meningsfull.

Organisera pratet och skapa manöverutrymme!

Förändringsledning Östersund

Känslan av sammanhang är en superkraft. Inte minst i tider av turbulens. Kommunikativ förändringsledning gör det tryggt att bidra till överenskomna mål. Idest erbjuder gratis rådgivning om hur du kan göra väsentliga förändringar begripliga, hanterbara och meningsfulla.  

Förändringsledning och facilitering

Alla vill ha förändring. Ändå är vi instinktivt emot att förändras. Motståndet handlar oftast om att vi inte förstår varför förändringen ska genomföras, vad som händer om vi inte genomför den, hur processen ska gå till och hur den kommer att påverka.  

Förändringsledning syftar till att göra det både tryggt och önskvärt att bidra. 

Nyckeln sitter i att anpassa förändringsprocessens kommunikationsinsatser till dem som berörs av förändringen.  

Rätt kommunikation i rätt tid och på rätt sätt

Med lång erfarenhet av kommunikativ verksamhetsutveckling erbjuder jag dig en trygg partner i alla typer av förändringsprocesser.  

Välkommen att kontakta mig för att få igång dialogen som gör förändringen begriplig, hanterbar och meningsfull för alla berörda, exempelvis i samband med

 • beslutsprocesser 
 • processutveckling 
 • implementeringsprocesser 
 • rehabiliteringsprocesser
 • chefsutveckling
 • grupputveckling 
 • konflikthantering 
 • möten och event 

Varför just jag?

Förutom akademisk spetskompetens och lång yrkeserfarenhet är jag omättligt intresserad av vad som driver och hindrar människors beteenden.

Min passion är att ”förmera” människor. Det gör jag genom att nyfiket utforska och förstärka det som de själva lyfter fram som sina skäl att förändra sin situation.  

Med min bakgrund kan jag erbjuda helhetslösningar som gör din kommunikation konsekvent och konsistent i både tal och skrift. 

Några av mina meriter: 

 • dubbelmagister i strategisk kommunikation och kvalitetsutveckling 
 • utbildad samtalsledare i metoden motiverande samtal (Motivational Interviewing) 
 • utbildad samtalsledare i metoden existentiell hälsa 
 • diplomerad teamcoach 
 • diplomerad facilitator 
 • certifierad i Team Pros koncept för teamutveckling 
 • certifierad handledare av programmet för sorgbearbetning 

Interimsuppdrag

I mån av tid är jag tillgänglig för interimsuppdrag i roller som exempelvis chef, projektledare, processledare, redaktör eller kommunikatör.