Coach Östersund

Riktning när tillvaron utmanar

Coach Östersund

Behöver du hitta strategier för att genomföra eller hantera en utmaning? Sviktar din självkänsla och din tilltro till dina styrkor och förmågor? Som coach vägleder jag dig att hitta kraft, mod och tilltro.

Sommarerbjudande – coach på distans

Passa på att ge dig själv lite extra utrymme i sommar. Under juli och augusti erbjuder jag coachning för 495 kronor per samtal (exkl. moms). Erbjudandet gäller vid bokning av fem samtal som du är fri att fördela fram till årsskiftet 2024/2025. Samtalen sker via telefon så du väljer var du vill vara. Varför inte på en favoritplats utomhus? Välkommen att boka! 

Vi ställs då och då inför stora förändringar – i privatlivet, på jobbet eller både och. Alla gör det, utan undantag. 

När vi hamnar i utmanande situationer är det lätt hänt att vi börjar tvivla på och ifrågasätta oss själva och våra förmågor. Vi kan uppleva stress, sömnsvårigheter, nedstämdhet, relationsproblem, bristande energi eller ofrivillig ensamhet. 

Det är i de situationerna som coachning kan hjälpa oss. 

Coach, vad innebär det?

Ett coachande samtal syftar till att ge dig kraft, mod och tilltro till din förmåga att forma din tillvaro på ett sätt som främjar ditt välmående.

Som coach vägleder jag dig att få tillbaka kontrollen och styrningen över din tillvaro. Tillsammans utforskar vi din nuvarande situation och vad du behöver för att återfå tron på din förmåga att leda dig själv. 

I samtalet får du utrymme att utforska vilka tankar, känslor och handlingar som ger dig kraft och vilka som begränsar och sätter krokben för dig.

När du hör dig själv beskriva situationen vidgar du dina perspektiv och för ökade insikter om möjliga vägval. Du får också större förståelse för dig själv

Som coach erbjuder jag individuella samtal, gruppsamtal och parsamtal.

När kan coachning vara hjälpsamt?

Syftet med coachning är att du ska hitta lösningar på upplevda utmaningar. Därför kan samtalsmetoden vara hjälpsam i alla typer av livssituationer.

Det är ingen mirakelmetod som levererar färdiga lösningar. Du är expert på dig själv och hur du fungerar. Därför stöttar jag dig att formulera relevanta och realistiska lösningar som du tror på och är beredd att testa.

Många vet inte vad de vill uppnå när de kontaktar mig. Vissa bär på en känsla av att längta efter något, andra på en känsla av att något skaver i tillvaron. Jag hjälper dig att sätta ord på din utmaning, tolka de motstridiga känslorna och få struktur på tillvaron.

Exempel på utmaningar där coachning kan vara hjälpsamt är när du:

 • ställs inför en förändring som du inte vet hur du ska hantera
 • känner dig vilsen i tillvaron
 • förlorar något eller någon som betyder mycket för dig
 • vill lämna något eller någon som skadar eller begränsar dig
 • står inför ett vägval privat eller i ditt arbetsliv
 • ifrågasätter eller tvivlar på dig själv och dina förmågor
 • har hamnat i en konflikt eller upplever samarbetsproblem
 • vill förändra något och behöver hjälp att sätta ord på vad, varför, när, var, hur och med vem
 • har tappat fotfästet och behöver hjälp att få tillbaka känslan av att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull.

Coachning kan också vara hjälpsamt när du vill hantera utmaningar i olika typer av relationer, privata såväl som arbetsrelaterade. Coachning i par- eller gruppformat fokuserar på att nyfiket och värderingsfritt utforska de involverades perspektiv på en gemensam utmaning. Målet är att komma överens om ett önskat läge, en riktning och vad var och en behöver för att kunna bidra.  

Hur går det till?

Varje samtal är unikt eftersom det är helt upp till dig vad du vill prata om. Med hjälp av beprövade verktyg och utforskande frågor stöttar jag dig att klargöra vad du vill uppnå och vad du kan göra för att ta realistiska och relevanta steg för att nå dit du vill. 

Du kommer snabbt att upptäcka vad som händer med dig när du får utrymme att prata utan att bli avbruten, värderad eller ifrågasatt.  

Ett samtal pågår vanligtvis i 45 minuter. Ett parsamtal pågår i 70 minuter. Gruppsamtal anpassar jag till situation och behov.

Hur många samtal du behöver är helt upp till dig själv. Vi stämmer fortlöpande av att coachningen leder dig framåt på önskad väg. 

Ibland räcker det med ett samtal. Vid en större utmaning kan det vara hjälpsamt att boka flera tillfällen med en paus mellan varje tillfälle. Pausen ger dig utrymme att reflektera och genomföra de handlingar du har valt ut.

Jag erbjuder alltid ett kostnadsfritt inledande samtal per telefon. Där får du möjlighet att beskriva din situation och avgöra om jag är rätt person att hjälpa dig. 

Du bestämmer därefter när, var och hur du vill fortsätta. Jag erbjuder coachning via: 

 • videosamtal eller telefonsamtal 
 • fysiska samtal på på plats hos mig eller hos din arbetsgivare
 • fysiska samtal eller telefonsamtal i rörelse, utifrån dina förutsättningar och önskemål

Coach eller psykolog, vad är skillnaden?

Om du ska anlita en coach eller en psykolog, psykiatriker eller psykoterapeut beror på vilken typ av utmaning du står inför.

Medan behandlande terapi kan pågå i flera år pågår coachning under kortare tid.  

Enkelt uttryck fokuserar behandlande terapi på vårdande insatser medan coachning fokuserar på stöttande insatser.

En legitimerad yrkesutövare har Socialstyrelsens godkännande att diagnostisera och behandla psykiatriska tillstånd. Terapeut, psykolog, psykoterapeut, psykiater och kurator är exempel på yrkesroller som efter godkänd utbildning kan ansöka om att bli legitimerade.

I dagsläget är det inte möjligt att ansöka om legitimation efter en godkänd coachutbildning. Via branschorganisationen International Coaching Federation (ICF) kan coacher som uppfyller standardiserade krav på utbildning, erfarenhet, etik och förmågor ansöka om att bli certifierade.

 

Vad kostar det?

Som privatperson betalar du 875 kr exkl. moms per enskilt samtal (45 minuter). 

Kostnaden för parsamtal är 1 150 kr exkl. moms per samtal (70 minuter).

Är du anställd kan du höra med din arbetsgivare om du har möjlighet att använda ditt friskvårdsbidrag för att bekosta samtalsstöd i rörelse. 

Kontakta mig för en offert om du vill anlita mig som coach för att utveckla dig själv eller en grupp via din arbetsgivare.

Välkommen att ta kontakt för att ta reda på om jag är rätt person att vägleda dig. Jag erbjuder ett första inledande samtal kostnadsfritt.

Etiska riktlinjer

Jag följer ICF:s etiska riktlinjer (International Coaching Federation) ICF är det globala branschorganet för professionella coacher.

Det vi pratar om stannar självklart mellan oss. Jag för ingen journal. Jag ber alltid dig om lov innan jag för minnesanteckningar och jag raderar dem när vi har avslutat vårt samarbete.

Vem är jag?

I hela mitt liv har människor vänt sig till mig för att de upplever att jag får dem att känna sig sedda, hörda och respekterade. Idag använder jag min förmåga professionellt.  

Det som präglar ett samtal med mig som coach är att jag:

 • lyssnar mer än jag pratar
 • är genuint intresserad av att förstå din situation 
 • respekterar dig utan att värdera dina tankar, känslor och handlingar 
 • fångar upp vad du behöver för att våga och känna dig motiverad att göra önskade förändringar.

Jag har själv fått uppleva kraften i att ta professionell hjälp för att sätta ord på mitt virrvarr av tankar och känslor. Bland annat i samband en långvarig utmattningsdepression och när min man hastigt gick bort i cancer.  

Jag har min akademiska bakgrund inom strategisk kommunikation och kvalitetsledning. Vid sidan av det är jag utbildad i motiverande samtal (MI) och certifierad handledare i Programmet för Sorgbearbetning™. Jag är också utbildad att leda gruppsamtal om existentiell hälsa. Under våren går jag en utbildning för att bli diplomerad coach.

I mitt arbete utgår jag från att du känner dig själv bättre än någon annan. Därför anpassar jag vårt samtal utifrån var du står och vad du är beredd att göra för att förändra din situation.