Coach Östersund

Riktning när tillvaron utmanar

Coach Östersund

Behöver du hitta strategier för att genomföra eller hantera en förändring? Sviktar din självkänsla och din tilltro till dina styrkor och förmågor? Som coach vägleder jag dig att hitta kraft, mod och tilltro.

Vi ställs då och då inför stora förändringar – i privatlivet, på jobbet eller både och. Alla gör det, utan undantag. 

När vi hamnar i utmanande situationer är det lätt hänt att vi börjar tvivla på och ifrågasätta oss själva och våra förmågor. Vi kan uppleva stress, sömnsvårigheter, nedstämdhet, relationsproblem, bristande energi eller ofrivillig ensamhet. 

Det är i de situationerna som coachning kan hjälpa oss. 

Coach, vad innebär det?

Ett coachande samtal syftar till att ge dig kraft, mod och tilltro till din förmåga att forma din tillvaro på ett sätt som främjar ditt välmående.

Som coach vägleder jag dig att få tillbaka kontrollen och styrningen över din tillvaro. Tillsammans utforskar vi din nuvarande situation och vad du behöver för att återfå tron på din förmåga att leda dig själv. 

I samtalet får du utrymme att utforska vilka tankar, känslor och handlingar som ger dig kraft och vilka som begränsar och sätter krokben för dig.

När du hör dig själv beskriva situationen får du ökade perspektiv och insikter om möjliga vägval. Du får också större förståelse för dig själv

Som coach erbjuder jag individuella samtal, gruppsamtal och parsamtal.

Hur går det till?

Med utforskande frågor vägleder jag dig att hitta och utveckla dina strategier för att hantera utmanande situationer. Vi utgår från din nuvarande situation och fokuserar på vad du vill uppnå.

Du kommer snabbt att upptäcka vad som händer med dig när du får utrymme att prata utan att bli avbruten, värderad eller ifrågasatt.  

Varje coachtillfälle pågår vanligtvis i 45 minuter. Ett parsamtal pågår i 90 minuter. Gruppsamtal anpassar jag till situation och behov.

Mellan varje samtal erbjuder jag dig/er uppgifter. Syftet är att du/ni ska få öva på att praktiskt omsätta ord till handling.

Hur många samtal du behöver är helt upp till dig själv. Vi stämmer fortlöpande av att coachningen leder dig framåt på önskad väg. Det vi pratar om stannar självklart mellan oss. Jag för ingen journal.

Samtalen sker i en trygg miljö där du blir lyssnad till och tagen på allvar. Du bestämmer om du vill ha det på plats hos mig, din arbetsplats eller digitalt. 

Det som präglar ett samtal med mig som coach är att jag:

  • lyssnar mer än jag pratar
  • är genuint intresserad av att förstå din situation 
  • respekterar dig utan att värdera dina tankar, känslor och handlingar 
  • fångar upp vad du behöver för att våga och känna dig motiverad att göra önskade förändringar.

Coach eller psykolog, vad är skillnaden?

Om du ska anlita en coach eller en psykolog, psykiatriker eller psykoterapeut beror på vilken typ av utmaning du står inför.

Legitimerade utövare av terapi fokuserar på att utreda och behandla de hinder som påverkar din förmåga att hantera utmanande situationer.

En coach fokuserar på vad du kan göra för att stärka och utveckla dina förmågor att hantera upplevda utmaningar i nutid. 

Medan terapi kan pågå i flera år pågår coachning under kortare tid.  

Vad kostar det?

Som privatperson betalar du 1 175 kr inkl. moms per enskilt samtal (45 minuter). 

Kostnaden för parsamtal är 1 500 kr inkl. moms per samtal (90 minuter).

Kontakta mig för en offert om du vill anlita mig som coach för att utveckla dig själv eller en grupp via din arbetsgivare.

Välkommen att ta kontakt för att ta reda på om jag är rätt person att vägleda dig 

Etiska riktlinjer

Jag följer ICF:s etiska riktlinjer (International Coaching Federation) ICF är det globala branschorganet för professionella coacher.

Det vi pratar om stannar självklart mellan oss. Jag för ingen journal. Jag ber alltid dig om lov innan jag för minnesanteckningar och jag raderar dem när vi har avslutat vårt samarbete.

Vem är jag?

I hela mitt liv har människor vänt sig till mig för att de upplever att jag får dem att känna sig sedda, hörda och respekterade. Idag använder jag min förmåga professionellt.  

Jag har själv fått uppleva kraften i att ta professionell hjälp för att sätta ord på mitt virrvarr av tankar och känslor. Bland annat i samband en långvarig utmattningsdepression och när min man hastigt gick bort i cancer.  

Jag har min akademiska bakgrund inom strategisk kommunikation och kvalitetsledning. Vid sidan av det är jag utbildad i motiverande samtal (MI) och certifierad handledare i Programmet för Sorgbearbetning™. Jag är också utbildad att leda gruppsamtal om existentiell hälsa.

I mitt arbete utgår jag från att du känner dig själv bättre än någon annan. Därför anpassar jag vårt samtal utifrån var du står och vad du är beredd att göra för att förändra din situation.