parsamtal syftar till att hitta strategier för att växa som individ och per

Upptäck kraften i att sätta ord på vad var och en behöver för att växa som individ och partner

Parsamtal Östersund

Behöver ni kraft att förändra något i er relation? Har ni svårt att prata och lyssna på varandra? Har ni tappat bort er själva i relationen? Jag stöttar er att nyfiket utforska vad var och en behöver för att växa som individ och partner.  

Hur vi upplever kvaliteten i våra nära relationer påverkar i hög grad vårt välmående. Därför behöver vi återkommande stämma av hur vi vill ha det tillsammans.

Ingen av parterna i en parrelation är vare sig fullkomlig eller perfekt. Det blir mer och mer uppenbart ju längre relationen varar. Vi upptäcker varandras styrkor, svagheter och brister.

Vi blir också mer medvetna om att vi har olika inställningar till exempelvis aktiviteter, intressen, uppfattningar och ambitioner. Ju större skillnader desto större sannolikhet för friktion och konflikt. 

Vanliga orsaker till gräl i parrelationer rör bland annat frågor som är kopplade till: 

 • pengar
 • barn 
 • sex 
 • kommunikation 
 • svärföräldrar 
 • fritid 
 • karriär 
 • hushållsarbete 

Att inte vara av samma åsikt kan vara stärkande för relationen. En förutsättning är att vi kan prata om de spänningar som uppstår på ett respektfullt och konstruktivt sätt. 

Obearbetade skav tenderar att växa

Ibland känns det lättare att sopa problem och skav under mattan istället för att ventilera dem.

Baksidan med den strategin är att problemen och skaven tenderar att växa.

Båda parter märker av att något är fel. I brist på information gör vi våra egna tolkningar till sanningar. Det är helt naturligt eftersom det ger oss en känsla av kontroll.  

Problemen uppstår när vi börjar tolka vår partner utifrån den sanning som vi har skapat. Inte sällan förstärker vi dessutom den skapade bilden av vår partner när vi recenserar partnern inför andra: ”Typiskt x, det där händer alltid när vi ska iväg”.  

Utforska era egna och varandras behov

Oavsett var ni befinner er i relationen har ni mycket att vinna på att utveckla ert sätt att interagera med varandra. 

Jag stöttar er att förbättra dialogen och därmed stärka er förmåga att bättre hantera utmaningar i samband med exempelvis: 

 • parbildning 
 • familjebildning 
 • svek och otrohet 
 • konflikter 
 • separation 

Hur går parsamtal till?

Parsamtal handlar om att ge båda parter utrymme att sätta ord på vad var och en behöver för att växa som individ och par.

Vi inleder med att ringa in vad i relationen som ni upplever behöver förändras och vad som är möjligt att förändra. 

I samtalet får ni möjlighet att identifiera och prioritera vilka förändringar ni vill fokusera på. Ni kommer också upptäcka att det finns ofullkomligheter hos er själva och er partner som ni behöver lära er att leva med om ni vill utveckla er relation.

Alla parsamtal är unika eftersom ingen annan än ni själva är experter på vad som fungerar för er. Jag anpassar därför metod och verktyg efter era behov och förväntningar. 

Förändringar tar tid. Därför är det ofta hjälpsamt att arbeta med hemuppgifter mellan samtalen.  

Vad kostar parsamtal?

Priset för parsamtal är 1 250 kr exkl. moms per samtal (70 minuter).

Vid behov av enskilda samtal betalar ni 875 kr exkl. moms per enskilt samtal (45 minuter).

Vem är jag?

Jag är utbildad i motiverande samtal (MI) och certifierad handledare i Programmet för Sorgbearbetning™. Jag är också utbildad att leda gruppsamtal om existentiell hälsa. Under våren går jag en ICF-ackrediterad utbildning för att bli diplomerad coach.

I mitt arbete utgår jag från att ni är experter på vad som fungerar och inte fungerar i er relation. Därför anpassar jag vårt samtal utifrån var ni står och vad ni är beredda att göra för att förändra er situation.