A failure is not always a mistake, it may simply be the best one can do under the circumstances. The real mistake is to stop trying.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *