Teamutveckling

Skapa handlingskraft i dina samarbeten

Trenden att organisera verksamheten i team växer sig allt starkare. Otydliga förväntningar på vad samarbetet ska åstadkomma och vad var och en ska bidra med leder till frustration, stress och ohälsa med lägre engagemang och sämre prestationer som resultat.

Effektiva metoder för teamutveckling

Har du en eller flera grupper som behöver utveckla sina arbetsprestationer, sitt välmående och trivseln i gruppen? Som certifierad användare av två forskningsbaserade och kostnadseffektiva metoder hjälper jag dina grupper att identifiera och utveckla sina förbättringsområden.

Team Pro

Att sätta fingret på vad i samarbetet som inte fungerar är inte alltid så enkelt. Den enkla kartläggningen Team Pro Inventory ger en tydlig bild av hur gruppens nuvarande beteenden påverkar effektiviteten i samband med planering, genomförande och uppföljning av gruppens arbetsmoment. Kartläggningen tydliggör också hur gruppens beteenden påverkar välmåendet och trivseln. I den efterföljande workshopen går gruppen igenom rapportresultatet och tar fram en konkret handlingsplan för att ta sig från ett nuläge till ett önskat läge.

Orangino Work

Få igång pratet om hur var och ens beteende bidrar till gruppens gemensamma framgång. Dialogmetoden Orangino Work erbjuder konkreta verktyg för att utveckla ett tryggt och effektivt klimat i gruppen. Metoden kan med fördel användas för att ge nya team en kickstart men också för att ge befintliga team en nystart. Orangino Work är även en effektiv metod för att ge och ta återkoppling i samband med exempelvis utvecklingssamtal.

Välkommen att kontakta mig om du vill ge dina team bättre förutsättningar att fokusera på uppgifterna och resultatet.