Projektledning

Uppnå användbara resultat

Har du behov av att åstadkomma ett specifikt resultat under en begränsad tid med givna resurser? Med en kommunikativ projektledare underlättar du för alla inblandade att nå uppsatta mål.

Bakom varje framgångsrikt projekt finns en kommunikativ projektledare. En ledare som ser som sin främsta uppgift att ge projektdeltagarna rätt förutsättningar att bidra med sina kunskaper, erfarenheter och olikheter för att nå gemensamma mål. En ledare som betraktar projektet som en del av ett större sammanhang och som förstår att omgivningen både påverkar och påverkas av resultatet.

Kontakta mig för att skapa en struktur, strategi och kultur för att bedriva framgångsrika projekt eller för att leda ett specifikt projekt.

Berättade jag förresten att jag ledde intranätsimplementeringen som fick utmärkelsen ”Nordens bästa intranät 2015”?