Processledning

Nå resultat med dina möten

Visste du att din organisation spenderar cirka 15 procent av sin personalbudget på möten? Har du råd att inte ta reda på hur du kan få bättre utdelning av satsningen?

Att sitta i möten är en naturlig del av människors arbetsvardag. Trots det är det väldigt få verksamheter som har en utarbetad strategi, struktur och kultur för sina möten. Resultatet är skrämmande – trots satsade personella, finansiella och tekniska resurser upplever majoriteten av mötesdeltagarna att närvaron är ett slöseri med tid.

Vill du få bättre utdelning av satsade resurser, kontakta mig för att:

  • Ta ett helhetsgrepp om verksamhetens möten. Tillsammans rensar vi bort onödiga möten och skapar en struktur, strategi och kultur för organisationens verksamhetskritiska möten.
  • Processleda verksamhetskritiska möten som engagerar mötesdeltagarna och tar tillvara på den samlade kompetensen i syfte att effektivt ta sig från ett nuläge till ett önskat läge.
  • Utbilda mötesledare för att ge de rätt förutsättningar att planera, genomföra och följa upp verksamhetens möten.
  • Moderera konferenser som får både presentatörer och deltagare att känna sig trygga och engagerade.

Upptäck kraften i meningsfulla möten du också!