Interim

Behöver du anlita professionell kompetens med kort varsel?

Med en spetskompetens inom strategisk kommunikation och verksamhetsutveckling kan jag gå in som tillfällig resurs i samband med en arbetstopp eller en rekryteringsprocess.

Välkommen att kontakta mig om du behöver strategiskt eller operativt stöd på begränsad tid med kort varsel.

Exempel på roller:

  • Kommunikationschef
  • Avdelnings-, enhets- eller gruppchef
  • Kommunikatör
  • Innehållsredaktör
  • Skribent
  • Projektledare