Copy och content

Nå fram med ditt budskap

Alla kan skriva. Ja det må så vara, men alla kan inte formulera texter som når fram. För att skapa läsvärda texter krävs det stor lyhördhet och ett genuint intresse för mottagarens behov och förväntningar. Likaså krävs det kunskap om hur texten ska disponeras för att fungera i olika sammanhang.

Rör, berör och upprör med dina texter du också!

Kontakta mig om du har behov av att:

 • Formulera målgrupps-, situations- och medieanpassade texter.
 • Bearbeta befintliga texter så att de når fram till rätt målgrupp, i rätt situation och medium. Det kan till exempel handla om att göra en byråkratisk och faktatung text begriplig och läsvärd eller att sammanfatta omfattande textmaterial.
 • Korrekturläsa texter för att korrigera språkliga fel när det gäller meningsbyggnad, syftning, stavning, avstavning etc.
 • Få ett helhetsgrepp om kommunikationen i samband med exempelvis stora förändringar.Exempel på typer av texter som jag har god erfarenhet av att arbeta med är:
 • Vetenskapliga texter
 • Webbtexter
 • Nyhetsbrev
 • Rapporter och sammanställningar
 • Presentationer
 • Texter för kund-, medarbetar- eller medlemstidning
 • Årsredovisningar och verksamhetsberättelser
 • Dokumentation av seminarier, workshops och möten