Individutveckling.jpg

Att våga möta och hantera tankar och känslor är en livskonst väl värd att lära sig.

Du äger!

Ingen annan än du är expert på vad som fungerar för just dig. Jag erbjuder två lyssnande öron och ett samtalsklimat som präglas av förståelse, värme, respekt och acceptans. Välkommen att boka ett samtal fritt från terapeutiska manualer och ordinerade lösningar. 

Alla hamnar från tid till annan i situationer som känns oöverkomliga. Att sätta ord på de tankar och känslor som situationen väcker har en frigörande kraft. 

Vad innebär samtalsstöd?

Syftet med samtalsstöd är att ge dig distans till dina tankar och känslor. Genom att prata om din situation får du större förståelse för dig själv. Du får också möjlighet att se på saker från nya perspektiv. Med utforskande frågor hjälper jag dig att komma fram till det bästa sättet för just dig att hantera det som känns oöverkomligt.  

Ett samtal med mig präglas av att jag:  

  • lyssnar mer än jag pratar
  • är genuint intresserad av att förstå hur du kan förändra din situation 
  • respekterar dig och värderar inte dina tankar, känslor och handlingar 
  • är lyhörd för vad du behöver för att våga och vilja sätta ord på det som skaver 

 

Hur går det till?

Jag erbjuder samtalsstöd i en trygg miljö där du blir lyssnad till och tagen på allvar. Du bestämmer om du vill ha samtalsstöd på plats eller digitalt. 

Det vi pratar om stannar självklart mellan oss. Ett samtal pågår i 45 minuter och du bestämmer vad vi ska prata om.

Vad kostar det?

900 kr inkl. moms per samtal (45 minuter).

Kostnadsfritt första samtal på 15 minuter där du får avgöra om du tror att jag är rätt person att stötta dig. 

Vem är jag?

I hela mitt liv har människor vänt sig till mig för att de upplever att jag får dem att känna sig sedda, hörda och respekterade. Idag använder jag min förmåga att lyssna professionellt.  

Jag har själv fått uppleva kraften i att ta professionell hjälp för att sätta ord på mitt virrvarr av tankar och känslor. Bland annat i samband en långvarig utmattningsdepression och när min man hastigt gick bort i cancer.  

Jag är certifierad handledare i Programmet för Sorgbearbetning™. Det är världens enda evidensbaserade metod för bearbetning av sorger och förluster. 

Jag är också utbildad i motiverande samtal (MI). Det är en evidensbaserad samtalsmetod för att främja motivation och beteendeförändringar.  

I mitt arbete utgår jag från att du känner dig själv bättre än någon annan. Därför anpassar jag vårt samtal utifrån var du står och vad du är beredd att göra för att förändra din situation.