Organisationsutveckling.jpg

Organisera pratet och skapa manöverutrymme!

Effektfull förändringsledning

Känslan av sammanhang är en superkraft. Inte minst i tider av turbulens. Med hjälp av beprövade metoder hjälper jag er att göra väsentliga förändringar begripliga, hanterbara och meningsfulla.  

Facilitator

I rollen som facilitator underlättar jag för alla inblandade att både vilja och kunna bidra till nödvändiga förflyttningar i samband med exempelvis:  

 • organisationsutveckling
 • strategiförändring
 • nya samarbeten
 • visions- och målformulering
 • framtagande av handlingsplan
 • projektstart
 • överenskommelse om vägledande principer och spelregler

Jag hjälper er att:

 • göra intressentanalyser, kommunikationsstrategier, budskapsplattformar och aktivitetsplaner
 • coacha chefer i att kommunicera förändring
 • facilitera förändringsprocesser
 • skapa och etablera en reflekterande kultur
 • projektleda förändringsprocesser
 • erbjuda samtalsstöd till individer som upplever motstånd

Interimslösning

Ibland uppstår situationer som gör att du snabbt behöver bemanna upp verksamheten under en period. Jag erbjuder spetskompetens inom förändringsledning och kommunikation.
 
Välkommen att kontakta mig för en kvalificerad interimslösning i samband med exempelvis en:
 
 • rekryteringsprocess
 • omorganisation
 • förändringsprocess
 • arbetstopp