Facilitering.jpg

Upptäck kraften i meningsfulla möten du också!

Effektfulla möten

Visste du att verksamheten spenderar cirka 15 procent av sin personalbudget på möten? Har du råd att inte ta reda på hur du kan få bättre utdelning av satsade resurser?

De flesta verksamheter satsar stora resurser på möten. Samtidigt upplever många att mötena är slöseri med tid. 

Ge förutsättningar att bidra

Effektfulla möten motiverar deltagarna att bidra till överenskomna resultat. De är:

  • befogade eftersom alla som deltar vet varför mötet äger rum
  • relevanta eftersom alla som deltar har en roll att fylla
  • förberedda eftersom alla som deltar har fått en agenda och schyssta förutsättningar att läsa in sig på nödvändiga material
  • fokuserade eftersom alla som deltar är överens om vad mötet ska resultera i och vad resultatet ska användas till
  • effektiva eftersom alla som deltar har kommit överens om spelreglerna för mötet

Få bättre utdelning av satsade resurser

Välkommen att kontakta Idest för att:

  • ta fram en struktur, strategi och kultur för verksamhetens möten
  • facilitera eller moderera möten
  • dokumentera möten
  • ge råd eller utbilda i mötesteknik
  • projektleda möten eller event