Grupputveckling främjar delaktighet, ägarskap och mod.

Effektfulla metoder för att få igång samtal som förändrar

Metoder för facilitiering av samtal som förändrar

Varje individ och situation är unik. Därför är inget upplägg likt något annat. Jag anpassar metod efter situation. Det ger mig möjlighet att hjälpa dig utifrån din specifika utmaning.

Facilitering

Som diplomerad i facilitering hjälper jag dig att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera möten och event. 

Tydliga mål, tydlig agenda, överenskomna spelregler och energigivande övningar uppmuntrar engagemang och kreativitet.

Upptäck kraften i att skapa en trygg miljö där alla får utrymme att bidra med sina erfarenheter och kompetenser. Nyckeln till effektfulla möten är att kommunicera rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfälle.

Motiverande samtal (MI)

Som utbildad MI-vägledare hjälper jag individer att hitta mod, vilja och förmåga att förändra sin situation.

Ibland hamnar vi i situationer som utmanar oss. Det kan vara utmaningar på såväl den privata som professionella nivån.

Genom att sätta ord på vad det är som utmanar får du distans till dina tankar och känslor. Det ger dig insikt i vad du kan och vill påverka. Likaså hur du kan rikta din energi på sådant som får dig att må bra.

Sorgbearbetning

Som certifierad handledare i Programmet för sorgbearbetning vägleder jag dig att bearbeta förluster och hitta livskraft.

Det här är en metod som erbjuder en strukturerad form för att bearbeta tankar, känslor och reaktioner. 

Upptäck kraften i att uttala virrvarret av motstridiga känslor i en trygg miljö där du inte blir avbruten eller värderad. Metoden hjälper dig att byta oro och nedstämdhet mot handlingskraft. 

Existentiell hälsa

Som utbildad ledare av samtal kring existentiell hälsa vägleder jag individer att sätta ord på sina fysiska, psykiska och sociala behov.

Det är en metod som är utarbetad av WHO. Den erbjuder en strukturerad form för samtal om existentiell hälsa.

Syftet är att upptäcka hur du förhåller dig till livet. Samtalet kretsar kring åtta aspekter: Inre harmoni, förundran, mening i livet, andlig styrka och närhet, helhet, hopp och tro som resurs.

Team Pro Workshop

Som certifierad handledare i metoden Team Pro Workshop vägleder jag grupper att identifiera och genomföra förbättringsaktiviteter.

Det här är en metod som erbjuder en strukturerad form för dialog om vad som fungerar bra, mindre bra och vad som kan göras annorlunda. 

Upptäck kraften i att skapa en överenskommen bild av mål, riktning och strategi. Team Pro Workshop baserar sig i forskning om After Action Reviews och mål. 

Orangino Work

Som diplomerad handledare i dialogverktyget Orangino Work vägleder jag grupper att utforma fungerande spelregler.

Det här är en metod som erbjuder en strukturerad form för dialog om vad som bygger ett tryggt och produktivt samarbete. 

Upptäck kraften i att strukturera dialogen om organisationens idé, värderingar och vision. Metoden uppmuntrar engagemang, mod och kontinuerligt lärande.