Metoder

Varje situation är unik. Med hjälp av olika beprövade metoder och verktyg anpassar jag samtalsprocessen till förutsättningarna. Här beskriver jag några av de metoder jag använder:

Facilitering

Jag är diplomerad att hantera verktyg och metoder för att facilitera förändringsprocesser.

Programmet för Sorgbearbetning™

Jag är certifierad som handledare i världens enda evidensbaserade metod för bearbetning av sorg, kris och förändringsprocesser.  

Team Pro workshop

Jag är certifierad som handledare i Team Pro som är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after action reviews och mål.

Orangino Work

Jag är diplomerad att hantera dialogverktyget Orangino Work som organiserar pratet kring vad som bygger ett tryggt och framgångsrikt samarbetsklimat.  

Motiverande samtal (MI)

Jag är utbildad att använda metoden MI som vägleder individer att hitta mod, vilja och förmåga att förändra sin situation.