Sorgebearbetning.jpg

Ta ett viktigt steg för att hitta tillbaka till din livslust.

Sorgbearbetning

Som handledare i världens enda evidensbaserade metod för bearbetning av sorg ger jag dig kraft och mod att bearbeta förlusten och hitta livslusten.

Programmet för Sorgbearbetning™ är en evidensbaserad metod för att hantera obearbetade tankar och känslor där du möter dig själv med förståelse, acceptans och värme i stället för med skuld och skam. Programmet ger dig konkreta verktyg att kunna släppa taget om det som hindrar dig från att känna energi och glädje.
 

Metoden har visat sig ge god effekt vid exempelvis:

  • problematiska relationer till en partner, förälder, vän, kollega eller ett barn
  • en fysisk och/eller psykisk nedsättning efter en skada eller sjukdom
  • upplevd ensamhet, mobbning eller kränkningar
  • problematisk substansanvändning
  • en nära anhörigs, väns eller djurs död eller sjukdom
  • omorganisationer eller arbetslöshet 
  • pension
  • flytt
  • finansiella eller juridiska svårigheter
  • barnlöshet, missfall eller abort

 

Metoden fungerar oavsett om ditt mående påverkas av något som skedde nyligen eller längre tillbaka. 

Du väljer själv om du vill delta i programmet individuellt eller i grupp. Tillvägagångssättet är detsamma och präglas av en genuin vilja att förstå – inte ordinera, värdera eller döma.  

Sorgbearbetning i grupp

Att höra andra dela med sig av sina förluster, oavsett orsak, har visat sig kraftfullt. Du och din grupp träffas på en trygg plats cirka två timmar under åtta tillfällen. Mellan varje tillfälle gör du en hemuppgift. Den gör du för din egen skull och helt prestationsbefriat.  

En bärande princip är att varje förlust är unik och kan inte jämföras med någon annans. Ytterligare en är att det du och gruppen delar med sig av stannar mellan er för alltid.  

Omfattning: Åtta träffar á cirka två timmar samt hemuppgifter mellan träffarna 

Dag och tid: Bestäms utifrån gruppmedlemmarnas önskemål 

Plats: Biblioteksgatan 5 i centrala Östersund 

Pris: 3 800 kr inkl. moms. Kursmaterial ingår 

Ledare: Karin Falkeström, certifierad handledare i Programmet för Sorgbearbetning™ 

Övrigt: Programmets syfte är att stärka din förmåga att hantera förändringar och genomförs religiöst och politiskt obundet.  

Individuell sorgbearbetning

Du och jag träffas på en trygg plats en timme under åtta tillfällen. Mellan varje tillfälle gör du en hemuppgift. Den gör du för din egen skull och helt prestationsbefriat.  

En bärande princip är att varje förlust är unik och kan inte jämföras med någon annans. Ytterligare en är att det du delar med dig av stannar mellan oss för alltid.  

Omfattning: Åtta träffar á en timme samt hemuppgifter mellan träffarna 

Dag och tid: Bestäms utifrån dina önskemål 

Plats: Biblioteksgatan 5 i centrala Östersund 

Pris: 4 700 kr inkl. moms. Kursmaterial ingår 

Ledare: Karin Falkeström, certifierad handledare i Programmet för Sorgbearbetning™ 

Övrigt: Programmets syfte är att stärka din förmåga att hantera förändringar och genomförs religiöst och politiskt obundet.