Success is blocked by concentrating on it and planning for it… Success is shy – it won’t come out while you’re watching.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *