Strategiskt och operativt kommunikationsstöd för effektivare styrning och organisering

Processledning

Visste du att din organisation spenderar cirka 15 procent av sin personalbudget på möten? Har du råd att inte ta reda på hur du kan få bättre utdelning av satsningen?

Projektledning

Har du behov av att åstadkomma ett specifikt resultat under en begränsad tid med givna resurser? Med en kommunikativ projektledare underlättar du för alla inblandade att nå uppsatta mål.

Teamutveckling

Behöver du få bättre utdelning från dina samarbeten? Jag erbjuder effektiva metoder som ger dina team bättre förutsättningar att fokusera på uppgifterna och resultaten.

Copy och content

Alla kan skriva. Ja det må så vara, men alla kan inte formulera texter som når fram. För att skapa läsvärda texter krävs det stor lyhördhet och ett genuint intresse för mottagarens behov och förväntningar.

Interim

Behöver du anlita professionell kompetens med kort varsel? Tveka inte att höra av dig.

HANDLINGSKRAFT

Upptäck kraften i en genomtänkt och samordnad kommunikation.

Behovet av att göra den situation vi befinner oss i begriplig, hanterbar och meningsfull är vår starkaste drivkraft. En genomtänkt och samordnad kommunikation kan därför göra underverk för vår vilja och förmåga att anpassa oss till förändringar och omvandla visioner och mål till konkret handling.

Välkommen att kontakta mig om du vill få alla inblandade att röra sig i samma riktning med fokus på gemensamma resultat!

Karin Falkeström

Med en spetskompetens inom strategisk kommunikation och verksamhetsutveckling erbjuder jag operativt och strategiskt kommunikationsstöd för att göra er verksamhet begriplig, hanterbar och meningsfull för dem som ni finns till för.

Idest Kommunikation AB
Karin Falkeström
Infanterigatan 20 A
831 32 Östersund
070-570 53 66
karin@idest.se